کفش ایمنی

کفش ایمنی

معرفی کفش ایمنی

کفش ایمنی به کفشی گفته می شود که سلامتی جسمی و حتی روحی کارگران و کارکنان یک کار گاه یا شغل های حساس همچون آتش نشانی ها ، برق کاران ، نجارها ، نگهبانان ، کاگران خطوط تولید و اساسا شاغلین در کارهای اجرایی صنایع را را تامین می کند .

پاهای انسان  از مهمترین و حساسترین بخش های بدن میباشد و وظیفه انساناست که از آن ها مراقبت و حفاظت کند .

البته در کارگاهها ، این وظیفه بر عهده کارفرمایان نهاده شده که بخش تامین تجهیزات ایمنی را بر عهده دارد ، اما چطور استفاده کردن از تجهیزات ایمنی به عهده افراد است . اینکه حفاظت و ایمنی کار جدی گرفته شود .
کار در کارگاه ها بعضی مواقع همراه با خطراتی هست که بعضا عدم رعایت مسائل ایمنی و حفاظتی ، برای همیشه با یک اتفاق کوچک یک نفر خانه نشین شود .
بنابراین استفاده از لباس ها و کفش های ایمنی مناسب می تواند امنیت جان کار کنان را تامین کند .

کفش ایمنی انواع متفاوتی دارد که برای کار های مختلف تولید می شود .

هر شغلی شرایط ویژه و خطرات خاص خودش را دارد و به همبن دلیل ،  لباس و کفش  ایمنی مناسب خودش را نیاز دارد . بنابراین باید کفش های متناسب با شغل افراد توسط کارفرمایان یا خود افراد تهیه شود .

انواع کفش ایمنی

1 – کفش های ایمنی مقاوم در برابر  مواد اسیدی و مواد شیمیایی 

2 – کفش های ایمنی  ضد برق 

3 – کفش های ایمنی مهندسی که مخصوص کار در ساختمان ها و معماری ها 

4 – کفش های ایمنی مخصوص کار با وسایل سنگین می باشند ، ضد سایش و مقاوم 

5 – چکمه های ضد اسید ، ساق بلند

7 – کفش های ایمنی ساق دار 

8 – کفش های ایمنی نسوز 

لازم به یادآوری است برخی کفش های ایمنی ، کارآیی چند وجهی دارد و مثلا برای دو یا سه مورد از موارد فوق قابل استفاده میباشد. 

نظرات بازدیدکنندگان

    mycarousel