کفش ایمنی

کفش ایمنی

کفش ایمنی یکی از مهمترین تجهیزات ایمنی فردی کارکنان میباشد . با توجه به حساسیت بالای پاها و ارتباط آن با تمام عملکرد بدن ، لازم است به موضوع تجهیزات ایمنی فردی بالاخص کفش ایمنی توجه جدی شود . در این مقاله توضیحات مختصری در خصوص انواع کفش های ایمنی ارائه شده است .

نحوه بررسی ماسک ایمنی مناسب

نحوه بررسی ماسک ایمنی مناسب

ماسک ایمنی دهان و صورت از شما در برابر مواد شیمیایی و ذرات معلق در هوا مانند گرد و غبار و بخارهای سمی محافظت می کند. پیش از استفاده از ماسک ایمنی دهان از اندازه بودن آن مطمئن شوید.

نحوه استفاده از اره پروفیل بر

نحوه استفاده از اره پروفیل بر

آیا برای شما هم این سوال وجود دارد که چگونه از اره پروفیل بر خود استفاده کنید؟ در این پست سعی شده که به مراحل استفاده از این ابزار، برای راهنمایی شما اشاره شود.

mycarousel